Tel. 536 751 921 (Pn-Pt 08:00 - 16:00)

Witaj w naszym sklepie.

Wydawnictwo i sklep ezoteryczny od 2008 roku.

O orgonie i orgonitach

 1. Czym jest orgon?
 2. Orgon a jony
 3. Obecny stan orgonu na świecie
 4. Co to jest orgonit?
 5. Dowód na skuteczność orgonitu
 6. Skład i działanie orgonitu
 7. Jakość orgonitu - czynniki
 8. Piramidalny kształt orgonitu - orgonitowe piramidy
 9. Jak wybrać orgonit
 10. Ulokowanie orgonitu
 11. Dbanie o orgonit

 

Czym jest orgon?

Orgon znany jest w innych kulturach jako witalna energia Qi, Chi, prana, Ki, eter, huna, energia odyczna.

Dla naszej nowoczesnej cywilizacji orgon na nowo odkrył austriacki psychiatra i psycholog Dr. Wilhelm Reich (1897 – 1957). Chodzi o formę wolnej, wszechobecnej we wszechświecie energii, którą nazwał ORGON i stwierdził, że ta energia występuje we wszystkich żywych organizmach i w całym wszechświecie. Doszedł do przekonania, że ORGON ma kosmiczne pochodzenie i nie powstaje w organizmach, człowiek jest jedynie jego odbiornikiem. Energia orgonu ma kolor srebrny, niebieski, niebiesko-zielony lub niebiesko-szary. Na przykład, błękitne niebo jest bezpośrednim odzwierciedleniem atmosferycznego orgonu. Żywy organizm zawiera energię orgonu w każdej komórce, która ciągle ładuje się do organizmu z atmosfery przez oddychanie. Czerwone komórki krwi są w mikroskopowym zmniejszeniu koloru niebieskiego, wypełnione orgonem (ograniczone jamy w skórze, lub pod nią); przenoszą biologiczną energię z pęcherzyków płucnych do tkanek ciała.

Jeżeli zawartość organicznych pęcherzyków powiększymy ponad 2000 razy, widoczna staje się obecność energii orgonu w komórkach i koloidach (mieszanina mikroheterogenna z dwóch substancji, z których jedna jest w cieczą, a druga w formie stałej) w kolorze niebieskim lub niebiesko-zielonym lub niebiesko-szarym protoplazmy. 

Również chlorofil roślin, który jest w rzeczywistości odpowiednikiem zawierającej żelazo krwi zwierzęcej, zawiera orgon, który pochłania z promieniowania słonecznego i atmosfery.

Dr Wilhelm Reich skonstruował instrument, działający w oparciu o prawa rządzące orgonem, który może wyleczyć raka, lub rozpraszać chmury na niebie.

Orgon może zobaczyć każdy. Jeśli spojrzy się w słoneczny dzień na błękitne niebo i nie koncentruje się wzroku na niczym konkretnym, można zobaczyć srebrne kule w przestrzeni (zobacz rysunek). Energia orgonowa powstaje z dwóch składników, mianowicie z pozytywnej energii orgonowej (POR = Pozytywny Orgon) i negatywnej energii zwanej DOR (Martwy Orgon).

Te dwa elementy muszą być w harmonijnej relacji w stosunku do siebie, tak, aby orgon wytwarzał sprzyjające warunki i energię. W idealnych warunkach działa równomiernie na całej Ziemi.

 

Orgon a jony

Istnieje proste i naukowo udowodnione wyjaśnienie, które pomoże nam lepiej zrozumieć i zaakceptować teorię orgonu. Wystarczy, gdy w miejsce DOR (złej energii) wprowadzimy kationy (dodatnio naładowane cząstki) i zamiast POR (dobrej energii) aniony (ujemnie naładowane cząsteczki). W rzeczywistości są one w swoich efektach i działaniach takie same.

Teorię tą umacnia również fakt, że jeśli spojrzymy na elektron (cząstka o ładunku ujemnym) w ruchu, widzimy tor w kolorze niebieskim, to znaczy kolorze orgonu (zobacz rysunek).

Dla lepszego zrozumienia, przedstawimy kilka podstawowych informacji o jonach.

Jony to atomy lub cząsteczki, które uzyskały lub straciły elektron i dzięki temu są naładowane energią. Pozytywnie naładowane jony (kationy), straciły elektron i uważane są za niezdrowe. Znajdują sie w kurzu, dymie i innych substancjach toksycznych (DOR naszej energii). Negatywnie naładowane zdrowe jony (aniony) uzyskały elektron i znacznie przyczyniają się do równowagi ciała, energii i ogólnego zdrowia.

Zdrowe aniony generowane są przez zjawiska naturalne, takie jak wyładowania atmosferyczne, fale, wodospady, a także w wyniku działaniu promieniowania kosmicznego, słonecznego promieniowania ultrafioletowego, lub dzięki minerałom zawartym w skorupie ziemskiej.

Aniony są bezbarwne, bezwonne a istnienie ujemnie naładowanych elektronów na orbicie pozwala im przyciągać z powietrza różne mikrocząsteczki.

Aniony usuwają z powietrza kurz i zabijają zarazki. Zestawienie słów „anion – powietrze“ stanowi analogię zestawienia „witaminy-żywność“. Aniony są często nazywane „witaminami powietrza“, „pierwiastkiem długowieczności” i „czystego powietrza“. To korzystne oddziaływanie anionów długo pozostawało niedostrzegane. Są one bardzo ważne dla zdrowia człowieka. Nie możemy sobie jednak pozwolić na ignorowanie ich właściwości leczniczych. Aniony mogą gromadzić i neutralizować kurz, zabijać wirusy naładowane elektronami, wnikają do komórek drobnoustrojów i niszczą je i tym samym neutralizują ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Im więcej anionów w powietrzu tym mniej jest w nim mikrobów. Badania wykazały, że liczba anionów na jeden centymetr sześcienny jest następująca: od 40 do 50 na cm3 w miejskich obszarach mieszkalnych od 100 do 200 na cm3 w miejskim powietrzu, od 700 do 1000 na cm3 w otwartym terenie i ponad 5000 na cm3 w dolinach górskich i na zboczach gór. Ludzkie zdrowie zależy bezpośrednio od obecności anionów w powietrzu. 

Innymi słowy - nadmorskie powietrze, powietrze w lesie lub przy wodospadzie jest 200 razy bardziej witalne niż powietrze w najbardziej zaludnionych obszarach, co każdy natychmiast odczuwa. Im powietrze jest bardziej witalne tym bardziej witalnie czują się ludzie. Obszary znane ze swojego spokoju i świeżego powietrza są dosłownie naładowane miliardami anionów. Dlatego po burzy i deszczu czujemy się odświeżeni i wzmocnieni. Dlatego też odczuwamy taki spokój w pobliżu wodospadu.

 

Obecny stan orgonu na świecie

Dr Wilhelm Reich, podobnie jak szamani i naturalni uzdrowiciele w przeszłości i dziś, zajmował się gromadzeniem POR. Niestety wiele osób nie wie, lub nie zdaje sobie sprawy, że mogą manipulować i pracować z energią DOR. Tak samo jak PPP ma niesamowicie pozytywny wpływ na znajdujące się w jej zasięgu organizmy żywe, jak na przykład aktywowanie samo uzdrawiających sił i poprawa zdolności organizmu do zarządzania własną energią, tak samo energia DOR ma negatywny wpływ na organizmy żywe. Na przykład uszkadza komórki w organizmie człowieka i powoduje ogromną ilość chorób cywilizacyjnych, jak na przykład chroniczne bóle głowy, zmęczenie, nowotwory, bezsenność, stres i wiele innych, uszkodzenie komórek u zwierząt i ludzi, wpływa na pogodę (chemtrails, HAARP), kontrolę umysłu i inne. Setki tysięcy urządzeń, takich jak nadajniki radiowe, telefony bezprzewodowe, elektrownie jądrowe, radary i inne źródła smogu elektromagnetycznegoodpowiedzialne są za to, że orgon znajduje się w niesymetrycznym stanie. Obecnie możemy mówić o dużej przewadze obecności energii DOR na Ziemi.

Na zakłócenie równowagi w stosunku energii POR i DOR masowo oddziałują tzw. nadajniki entropowe. Każde elektryczne albo elektroniczne urządzenie jest nadajnikiem entropowym i tym samym źródłem energii DOR, produkującym smog elektromagnetyczny. Z tych informacji wypływa coraz większa potrzeba ograniczenia produkcji energii DOR i zmiany energii DOR na POR. Funkcję transformowania energii DOR na POR może spełniać tylko orgonit.

 

Co to jest orgonit?

Orgonit jest energetycznym harmonizerem i transformatorem negatywnej energii ze swojego otoczenia. Orgonit wciąga do siebie negatywną eteryczną (orgonową) energię ze swojego otoczenia i poprzez swój wyjątkowy skład przetwarza ją na pozytywną dla ludzkiej psychiki i  dla zdrowia korzystną witalną, energię życiową.

Powszechnie przypisuje się orgonitom następujące działanie:

 1. Pozytywny wpływ na Ziemię, ochronę środowiska, wszystkie żywe organizmy, faunę i florę,
 2. Neutralizuje strefy geopatyczne, w wyniku zakłóceń integralności skał powstałych w sposób naturalny (uskoki tektoniczne, radioaktywność, cieki wodne, mokradła) lub sztuczny (sieci inżynieryjne) a mających niepożądane oddziaływanie na zdrowie człowieka, które mogą wpływać na bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, powstawanie nowotworów i innych chorób,
 3. Neutralizuje i przekształca strefy psychosomatyczne, czyli negatywną energię płynącą z niskich myśli i emocji takich jak stres, lęk, napięcie, nienawiść, zazdrość, gniew itp., które można spotkać wszędzie, a szczególnie w miejscach wielkich katastrof, bitew, awarii, itp., a także w zwykłych miejscach gdzie dzieją się rzeczy mające wpływ na ludzkie życie (np. cmentarze, sądy, siedziby instytucji, sale konferencyjne), na pozytywną energię.         
 4. Energię tą szczególnie silne odczuwają zwłaszcza niemowlęta i dzieci, ale również niektórzy dorośli,
 5. Neutralizuje i transformuje smog elektromagnetyczny tj. promieniowanie elektromagnetyczne z naszego szerszego otoczenia. Najbardziej zanieczyszczają smogiem elektromagnetycznym nasze środowisko naturalne systemy radarowe - radary meteorologiczne (w naszym przypadku głównie radar w Małym Jaworniku, w Małych Karpatach koło Bratysławy, na Kojszowskiej Holi, Wołowskich Górach, w pobliżu Gelnicy), radary wojskowe i lotniskowe, nadajniki telewizyjne i radiowe, nadajniki Wi-Fi, instalacje wojskowe, elektrownie, linie energetyczne, szpitale, elektrownie jądrowe. Smog elektromagnetyczny powstaje również w każdym gospodarstwie domowym. Jego źródłem jest elektronika użytkowa (radia, telewizory, lodówki, mikrofalówki itp.), telefony, żarówki, kineskopy, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia bezprzewodowej komunikacji (WiFi, bluetooth).
 6. Poprzez działanie kamieni szlachetnych i półszlachetnych i ich wibracji, pomaga rozwijać pożądane psychiczne i osobowościowe cechy i umiejętności człowieka
 7. Ma silne ochronne, lecznicze i regeneracyjne działanie,
 8. Poprawia sen i pomaga w bezsenności,
 9. Harmonizuje i czyści wodę,
 10. Przedłuża trwałość i jakość żywności, szczególnie owoców i warzyw, nie powinno go zabraknąć w waszej lodówce lub chłodziarce,
 11. Oszczędza energię do tego stopnia, że się to przejawia w obniżonym zapotrzebowaniu na paliwo w środkach transportu,
 12. Wyprodukowany z miłością jest nie tylko skuteczny, ale również estetycznym elementem każdego wnętrza domu.

 

Dowód na skuteczność orgonitu

Mimo, że wyniki badań współczesnej fizyki wskazują, że wszystkie właściwości materialnych i organicznych struktur oparte są na energii drgań, nasza wiedza i pomiary koncentrują się obecnie na gęstszej energii, na masie i ze względu na to, że orgonit pracuje z delikatną wszechobecną energią, działania orgonitu (to znaczy jego zdolności, do neutralizowania oraz transformowania energii negatywnej z otoczenia: typu smog elektromagnetyczny, strefy geopatyczne na energię pozytywną, dla ludzkiej psychiki i  zdrowia korzystną) nie można udowodnić tradycyjnymi metodami.

Ludzie, którzy są w stanie dostrzec subtelną energię bez żadnych urządzeń, jak na przykład niektórzy uzdrowiciele nie potrzebują żadnych dowodów, ale takich osób jest niestety tylko garstka. Zanim zdecydowaliśmy się zacząć produkcję orgonitów na większą skalę, pokazaliśmy uzdrowicielce jeden z naszych orgonitów, która wcześniej nie słyszała o orgonitach, ale potwierdziła nam unikalne właściwości, które przypisywane są orgonitom. Badacze w dziedzinie orgonu i orgonitu wskazują skuteczność orgonitu na normalnie widocznej sztucznej chmurze, która jest przykładem negatywnej energii orgonu, które może pewny rodzaj orgonitów rozwiać choć znajdują się one kilka kilometrów nad ziemią. Podczas gdy ten typ dowodów może dla jednych wydawać się ewidentny, dla innych może okazać się niewystarczający.

Dzięki nowoczesnym technologiom istnieje możliwość sfotografowania aury. Aura jest polem energetycznym, które emituje czakry i które otacza każdego człowieka i ma kształt jajka. Korzystny wpływ orgonitu na ludzki organizm da się również wykazać za pomocą fotografii aury osoby z orgonitem i bez orgonitu, wówczas po aurze widać, jakim stanie znajduje się płynąca w naszych fizycznych i eterycznych (aura) ciałach energia życiowa, która zapobiega chorobom i blokuje dostęp do naszych ciał szkodliwym substancjom i w tym samym czasie nieustannie emituje strumień energii życiowej do otoczenia.

Zalecamy wszystkim spróbować efekt działania orgonitu na własnej skórze i pozyskać więcej witalnej energii orgonitu.


Skład i działanie orgonitu

 1. Substancja organiczna - najczęściej żywica epoksydowa, ale także wosk, smoła, wełna, sok z drzew (w naszych wyrobach używamy bezftalanowej, nietoksycznej żywicy epoksydowej CHS 324), która zawiera krystaliczną siatkę i wciąga do siebie orgon ze swojego otoczenia.
 2. Związki nieorganiczne - opiłki metalu (srebro, brąz, miedź, mosiądz, dural, aluminium, tytan, czarna stal) - składniki nieorganiczne - stanowią barierę dla orgonu, który odbija się od cząsteczek metalu, oczyszcza, przyspiesza i zamienienia negatywną (orgonową) energię na pozytywną, witalną i korzystną (orgonową) energię, wzbogaconą o jony ujemne, które promieniuje do swojego otoczenia.
 3. Lecznicze kamienie (kwarc i inne – kryształ, jaspis, karneol, cytryn, szmaragd, kwarc różowy, azuryt, sodalit, ametyst, szungit, hematyt, awanturyn, rubin, tygrysie oko, lapis lazula i inne) – wzmacniają i formują energię. Przy twardnieniu żywicy stosuje się na lecznicze kamienie duży nacisk (podobny do tego jaki panował w procesie ich powstawania wewnątrz Ziemi) a w przypadku kwarcu (rodzaj minerałów który składa się z dwutlenku krzemu) tworzy się również efekt piezoelektryczny, to jest zdolność kryształów do wytwarzania napięcia elektrycznego i działania kryształów (kwarcu) jako źródła wzmacniania efektu orgonitowego.

Orgonit jest mieszanką żywicy organicznej i dużej liczby małych cząsteczek metalu i kryształów (kamieni leczniczych). Żywica organiczna wciąga do siebie energię pola elektromagnetycznego (promieniowania) ze swojego otoczenia, energia ta następnie odbija się od metalowych części i następuje jej przyspieszenie, dzięki czemu dokonuje się oczyszczenie i wraca do otoczenia już jako witalna i korzystna dla zdrowia energia, wzbogacana o wibrację kamieni leczniczych, które zawarte są w orgonicie dla zwiększenia jego skuteczności.

Używając innej terminologii orgonit wciąga do siebie kationy ze swojego otoczenia, które  szybko odbiją się od cząstek metalu (które w swojej sieci krystalicznej wytwarzają przewartościowane delokalizowane elektrony) a także dzięki kamieniom leczniczym, które wzmacniają i kształtują energię orgonitu i emituje już tylko nieszkodliwe a nawet korzystne dla życia aniony. Podobny proces zachodzi w wodzie przy silnych turbulencjach, gdy spada w postaci wodospadu. 

Orgonity nie potrzebują zewnętrznego źródła zasilania, dzięki czemu mogą być stosowane praktycznie wszędzie. Podarujcie sobie więcej życiowej energii z orgonitu.

 

Jakość orgonitu - czynniki

Na jakość orgonitu wpływa wiele czynników. Przy produkcji naszych orgonitów staramy się wykorzystać wszystkie te czynniki: 

Wielkość orgonitu – im większy orgonit – tym większa siatka orgonitowa i może przekształcać więcej negatywnej energii z otoczenia w dobrą energię. Jeśli używamy orgonitu w miejscach gdzie jest wysoka koncentracja smogu elektromagnetycznego, w miejscach geopatycznych lub w strefach psychosomatycznych, lepsze efekty uzyskamy stosując większy typ orgonitu, który może neutralizować większą ilością negatywnej energii z otoczenia, w tym celu polecamy piramidy w wielkości M i większe, albo orgonity z zestawu Premium.

Kształt orgonitu - jak na pewno zauważyliście, kształty mają wpływ nie tylko na psychikę człowieka, ale również wpływają na energię. To na pewno nie przypadek, że wszystkie najważniejsze budowle pochodzące z przeszłości miały kształt piramid i rozsiane są po całym świecie, nie tylko w Egipcie ale również w Ameryce, Azji i w Europie. Dlatego podstawowym kształtem naszych orgonitów jest kształt piramidy. Najlepszymi kształtami do pracy z energią jest kula i kolejnych pięć kształtów, znanych jako organy Platona. Wielkość każdej ściany i krawędzi jest taka sama, nawet kąty łączące wewnętrzne strony są takie same. Każdemu z nich odpowiada jeden element. Jest to czworościan (w kształcie piramidy) –ogień, kostka – ziemia, ośmiościan (dwie piramidy ze wspólną bazą) – powietrze, dwunastościan – eter/orgon i dwudziestościan – woda i kula - próżnia. Te elementy są kamieniami budulcowymi wszechświata.

Efekt „matrioszki“ – kolejnym sposobem, który pozwala nam podnosić skuteczność orgonitu to tak zwany „efekt matrioszki“. Metodę tą stosujemy przy produkcji naszych orgonitów w taki sposób, że jądro naszych piramid tworzy półkula orgonitowa lub graniastosłup (w sekcji naszego e-shopu zestaw Premium). Przy efekcie „matrioszki” wkładamy piramidy do półkuli, co jest dzięki zastosowaniu przezroczystej żywicy nie tylko efektowne, ale również efektywne.

Właściwy skład orgonitu – Dobry orgonit powinien zawierać składnik organiczny i nieorganiczny w jednakowej ilości  1: 1.  W orgonicie powinien być przynajmniej jeden kwarc (nazywany również kryształem), w ten sposób jeszcze zwiększa się jego skuteczność. Wiele osób utożsamia pojęcie kwarcu z pojęciem kryształu (przezroczysty kwarc), ale to tylko jedna z form kwarcu (kryształu). Kamienie lecznicze, które używamy w naszych orgonitach, należą do rodziny kwarców (kryształów), oprócz kryształu stosujemy  również ametryn, ametyst, awanturyn, cytryn, jaspis, karneol, kwarc różowy, sokole oko i tygrysie oko. Obecność kilku różnych rodzajów kamienni leczniczych w orgonicie nie stanowi przeszkody, powinny być jednak odpowiednio dobrane, w zależności od właściwości poszczególnych kamienni.

Kamienie lecznicze w  orgonicie – kamienie lecznicze powinny być w orgonicie odpowiednio dobrane, by się wzajemnie nie zakłócały. Bardzo ważne jest, aby kamienie przed użyciem zostały oczyszczone (kamienie lecznicze mają zdolność przyjmowania energii ze swojego otoczenia a następnie ją wypromieniowują na zewnątrz). Gwarantujemy, że wszystkie kamienie lecznicze w naszych orgonitach były oczyszczone (zazwyczaj pod bieżącą wodą), ładowane (zazwyczaj na słońcu) i harmonizowane w środku piramidy, którą stworzyliśmy w tym celu. Z chwilą gdy kamienie zostaną zalane w orgonicie, przepływ energii w orgonicie automatycznie oczyszcza kamienie. Kompletną listę używanych przez nas kamieni leczniczych znajdą Państwo tutaj.

Metale w orgonicie – opiłki metalowe mogą być brązowe, miedziane, aluminiowe, żelazne albo z zardzewiałego żelaza, ze względu na maksymalizację skuteczności przemiany energii negatywnej na pozytywną, nie powinny być w kształcie spirali. Kompletną listę używanych przez nas metali znajdą Państwo tutaj.

Energia przy produkcji orgonitu – żywica przy produkcji orgonitu twardnieje około 48 – 72 godzin i podczas tego okresu cała energia, która znajduje się w pobliżu orgonitu, formuje się, to znaczy wchodzi do orgonitu. Dlatego jest bardzo ważne, by orgonit był wytwarzany w odpowiednim środowisku, z dobrymi intencjami, myślami, innymi słowy przy jak  najlepszych i najmocniejszych wibracjach (najmocniejszą wibracją jest wibracja miłości J). Wysyłanie myśli z jakimś konkretnym celem (np. harmonizacja środowiska, dobry sen, miłość itd.) przy produkcji orgonitu nazywa się programowaniem. Przy produkcji naszych orgonitów staramy się znajdować w stanie jak największego duchowego i cielesnego spokoju i o pomoc modlitwą prosimy również pomocników ze świata duchowego. Pierwsze orgonity produkowaliśmy w lesie, abyśmy nie byli w środowisku smogu elektromagnetycznego i stresu. Elektromagnetyczną czystość środowiska zabezpieczamy w taki sposób, że przy ich produkcji otoczymy się już gotowymi orgonitami.

Spirala w orgonicie – w naszych orgonitach używamy spirale z miedzianego drutu, która świetnie przewodzi i ukierunkowuje energię. Laboratoria Belly w Stanach Zjednoczonych przetestowały system mikrofalowy. Odkryli, że przy promieniowaniu fal o częstotliwości 7,23 Hz, system ten został naładowany ładunkiem elektrostatycznym. Jednocześnie odkryli, że źródło, które ładuje ten system znajduje się w otaczającej nas przestrzeni. Ta długość fali  (7,23 cm) jest dokładnie średnią odległością między oczami człowieka – pomiar dokonany i uśredniony na stu osobach. Kolejne przykłady tej długości falowej to np. odległość między czubkiem naszej brody i czubkiem naszego nosa, lub szerokość dłoni. To jednocześnie odległość między 13 czakrami określonymi w starej egipskiej szkole. Ta długość falowa zapisana jest różnymi sposobami w naszym ciele. Jeżeli zmierzymy średnią dźwięków otaczającego nas świata, otrzymamy długość fali 7.23 cm, co odpowiada dźwiękowi Óm - hinduistycznemu dźwiękowi wszechświata i słowu, które było według biblii na początku świata. Na podstawie tych informacji podjęliśmy decyzję, że długości drutów miedzianych, z których wyprodukowane są spirale w naszych orgonitach, mają długość 7,23 cm (z minimalnymi odchyleniami).

Mandale w orgoncie – mandale są to ułożone w kręgu harmoniczne wzory geometryczne, które swoją wibracją wpływają na otoczenie. U nas nie są one znane, ale w Tybecie używa się ich już od wieków wraz z modlitwą, najczęściej poprzez wywieszenie ich na wietrze na flagach. Tybetańczycy wierzą, że powietrze rozpowszechnia wibrację dalej. W naszych orgonitach używamy trzech podstawowych mandali.

Koło energetyczne to doskonały środek przeznaczony do likwidacji stref geopatycznych, które powstały w wyniku naturalnych zakłóceń integralności skał (uskoki tektoniczne, radioaktywność, cieki wodne, mokradła) lub sztuczne (sieci inżynieryjne) a mających niepożądane oddziaływanie na zdrowie człowieka, które mogą wpływać na bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, powstawanie nowotworów i innych chorób.

Kwiat życia to ezoteryczny symbol świętej geometrii. Ukrywa w sobie stosunek świętej geometrii, gdzie zapisane są zasady stworzenia wszechświata, podziału komórek w ciele żywych organizm (mitozę) oraz ruch ciał niebieskich. Ten starożytny symbol znaleziono w Egipcie, Irlandii, Turcji, Anglii, Izraelu, Chinach, Tybecie i innych krajach. To pierwotny język Uniwersum, czysty kształt z czystymi proporcjami. Podstawowe zasady kwiatu życia zrozumieli i później wykorzystali również np. Pitagoras, Platon, lub Leonardo Da Vinci.

Mandala Óm mani padmé húm (sanskrt: ॐ मणि पद्मे हूँ) to prawdopodobnie najsłynniejsza mantra i mandala (modlitwa) buddyzmu. Mandala transformuje negatywne emocje.  Óm transformuje dumę i egoizm , ma zazdrość i zawiść, ni przywiązanie i egoistyczne pragnienia, pad niewiedzę i chaos, chciwość i skąpstwo i  húm nienawiść i gniew. To mandala miłości i współczucia, dlatego mandale tą wypisywano na skałach i kamieniach, zapisywano na papierze a następnie wypełniano nimi młynki medytacyjne.

 

Piramidalny kształt orgonitu – orgonitowe piramidy

Piramidy bez wątpienia należą do najciekawszych budowli w dziejach ludzkości.  Już w średniowieczu uważano je za największy cud świata. Skrywają wielkie tajemnice, których naukowcom do dziś nie udało się odkryć. Budowle te znajdują się przede wszystkim w Egipcie, ale również w Meksyku, Peru, Chinach - prawie na całym świecie. Ciekawostką jest, że chociaż znajdują sie na wszystkich kontynentach, sposób ich budowy był jednakowy. Najsłynniejsze piramidy znajdują się w Egipcie a najbardziej znaną jest Piramida Cheopsa, ma podstawę o wielkości 230 metrów i wysokość 147 metrów.

Wiele z tego co uważaliśmy za mit oddziedziczony po poprzedniej cywilizacji, jawi się teraz jako sedno tajemniczej nauki. Piramidy nadal są badane przez naukowców.

Wielu naukowców obecnie uznaje, że piramida służy nie tylko jako akumulator, ale również jako transformator energii. Piramida za pośrednictwem swoich anten akumuluje energię elektryczną i magnetyczną, z dołu energię Ziemi i z góry energię kosmiczną. Jedynie kształt piramidy może skoncentrować wszystkie te rodzaje energii, a następnie wypromieniować je skumulowane do przestrzeni wokół siebie.

Najbardziej znana piramida, o której napisano najwięcej to Piramida Cheopsa. Pozwolę sobie przedstawić kilka ciekawych uwag na jej temat. Cheops żył około 2500 r. p.n.e. jednak w środku piramidy znaleziono muszelki, co znaczy, że musiała przejściowo znaleźć się pod wodą a to oznacza, że jest starsza niż 10 000 lat! Podobne dowody istnieją również w sprawie wieku sfinksa, który ma w tylnej części szczelinę o głębokości 3,7 m. Gdyby była ona wynikiem działania wiatru, to wiek sfinksa wynosiłby około 4000 lat (tak mówi wersja oficjalna). Wykazano jednak, że szczelina ta powstała w wyniku działania wody. Obliczenia komputerowe wskazują, że tak głęboka szczelina mogłaby powstać gdyby wystąpiły ciągłe opady przez okres ponad 1000 lat. Na pustyni egipskiej nie było takich opadów już od ponad 7000 lat. To znaczy, że sfinks jest starszy niż 8000 lat! Tej tezy nie zaakceptuje jednak żaden egipski (to znaczy muzułmański) archeolog, dlatego, że Koran w swojej tradycyjnej interpretacji twierdzi, że stworzenie świata miało miejsce 6000 lat temu.

Na podstawie wyników wielu badań i eksperymentów dotyczących piramid, można dojść do wniosku, że energia piramidy ma bardzo pozytywny wpływ na nasz system odpornościowy, a tym samym wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Piramida pomaga w harmonizacji oraz zwiększeniu energii w organizmie ludzkim, leczy, pomaga pozyskiwać energię witalną, podnosi zdolność do koncentracji, uspakaja myśli i łagodzi stres. Skutecznie działa na rozszerzenia naczyń krwionośnych, bóle stawów, kręgosłupa, reumatyzm, przeziębienia, itp. Są już przypadki wyleczenia raka.

Do naszej produkcji używamy dwóch głównych typów/rozmiarów piramid – egipski i Keplerów. W naszym e-shope znaleźć można oba typy, wybór zostawiamy Państwu.

W egipskim (Cheopsa) rodzaju piramid, kąt nachylenia ściany wobec podstawy wynosi 51,51 stopnia. Ten kształt jest od wieków naukowo przebadany. Zakomponowano w nim tak zwaną złotą proporcję, stosunek phi i pi a nawet wzajemny stosunek średnic Ziemi i Księżyca (Jeśli narysujemy horyzontalny odcinek przez środek Ziemi w kierunku jej obwodu, a następnie linie prowadzącą od tych dwu punktów do środka Księżyca i ze środka Księżyca z powrotem do środka Ziemi (zobacz zdjęcie), to osiągniemy dokładne wymiary Piramidy Cheopsa w Egipcie). Pan Drbal z Czech w 1959 opatentował (patent numer 91304) ostrzenie żyletek w środku piramidy tego rodzaju, wykorzystując energię, która w niej się kulminuje.

W drugim rodzaju piramidy zaleca się, aby kąt ściany wobec podstawy dla naszej szerokości geograficznej wynosił około 65 stopni. Teorię tą odkrył około 300 lat temu naukowiec Manfred Kepler. Używa go kilku współczesnych uzdrowicieli. Załączamy również dokładny opis z książki Siła Piramid, aby wyjaśnić nasz wybór tych dwóch rodzajów piramid. W rozdziale numer 8 Drbal pisze: „Razem z kolejnymi francuskimi eksperymentatorami znaleźliśmy bardzo dobrze funkcjonujący model piramidy z kątem 65 stopni, (co w Europie odpowiada mniej więcej kątowi magnetycznemu). Ten rodzaj piramid nazwałem inklinacyjnym. Znaleźliśmy dla niego również dodatkowy kąt 25 stopni.“

Piramida orgonitowa jest przykładem synergicznego wzmacniania korzystnego działania kształtu (piramidy) i treści (orgonitu). Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy zaoferować szeroką gamę tego typu orgonitów.

 

Jak wybrać orgonit

Oferujemy kilka sposobów, jak wybrać orgonit odpowiedni dla Was. Przy wybieraniu trzeba brać pod uwagę poziom zanieczyszczenia środowiska, w którym orgonit będzie działać. Przy każdym orgonicie znajduje się opis jego składu od poszczególnych kamienni leczniczych aż po metale, dobrane w konkretnym celu.

Można wybierać według kamienni leczniczych użytych w orgonicie, które odnoszą się do znaku zodiaku.

Kolejnym kryterium jest czakra, lub organy w ciele, które chcemy orgonitem stymulować (do każdej czakry należą pewne organy).

Dla jak najszerszego wyboru przygotowaliśmy orgonity z użyciem kamienni leczniczych tak, aby spełniały konkretny cel, jak na przykład dobry sen, przypływ energii i wiele innych.

Można również dokonać wyboru orgonitu, który spodoba się wam na pierwszy rut oka, to znaczy intuicyjne. Nie ma lepszego doradcy, niż własna intuicja.

 

Ulokowanie orgonitu

Celem orgonitowych wisiorków i amuletów jest stworzenie osobistego harmonizera orgonu, który chroni aurę i ich właściciele powinni je nosić przy sobie przez cały czas. Należy pamiętać, że orgonit bardzo skutecznie pracuje z energią i może wyraźnie wpłynąć na czakry.

Czakry to ze sobą połączony system energetyczny naszego ciała i żeby system ten działał prawidłowo, powinny znajdować się na mniej więcej na tym samym poziome energetycznym. Dlatego nie polecamy nosić wisiorka stale w miejscu czakry (na przykład na środku klatki piersiowej lub na szyi), by nie spowodował zakłócenia przepływu energii w systemie czakr.

Jeżeli chcemy wykorzystać orgonit do zakłócania smogu elektronicznego, należy umieścić go między źródłem smogu elektromagnetycznego (urządzenie elektryczne lub elektroniczne) i miejscem, w którym zazwyczaj przebywamy. Być może przez Wasze mieszkanie lub dom przechodzi jedna lub więcej stref geopatycznych. W tym przypadku orgonit ulokujmy w odległości 1 m i pod kątem 90 stopni do linii strefy geopatycznej, ze względu na to, że działanie orgonitu ma kształt koła lub spirali i ma zasięg kilkudziesięciu metrów. Dla zakłócenia strefy geopatycznej najlepiej jest użyć dwóch orgonitów, położonych w odpowiedniej odległości od siebie tak aby się ich pola energetyczne wzajemnie nie zakłócały.

Jeżeli chcecie poprawić orgonitem jakość snu, postawcie go przynajmniej jeden metr od miejsca gdzie śpicie lub postawcie 4 mniejsze orgonity w rogach swojego łóżka. Jest prawdopodobne, że zanim przyzwyczaicie się do jego energii, przez pierwszych kilka dni, nie będziecie mogli zasnąć, ale wasz sen będzie głębszy i spokojniejszy.

Jeśli chcecie „obdarzyć” wieżę (źródło smogu elektromagnetycznego) znajdującej się w waszej okolicy (tj. zmienić jej energię z DOR na POR), orgonit należy zakopać w odległości od 50 do 400 metrów od wieży, aby był w zasięgu promieniowania wieży. Na jedną wieże wystarczy jeden orgonit (piramida). Piramidę orgonitową prosimy zakopać w ziemi na głębokości od 20 do 30 cm i ustawić tak, by ściana piramidy skierowana była na północ (podstawa piramidy powinna być prostopadła do igły kompasu w jej środku), co zwiększy jej skuteczność.

 

Dbanie o orgonit

Orgonit ma ograniczoną pojemność, szczególnie gdy znajduje się w pomieszczeniach bardzo obciążonych, jak na przykład mocne strefy geopatyczne, przy telewizorze (gdzie w większości nadawane są programy zawierające przemoc i strach) lub w miejscu, gdzie znajduje się wiele urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, w salach konferencyjnych lub gdy mieszkacie w pobliżu miejsca z wysokim napięciem np. w pobliżu elektrowni, może się jego pojemność wyczerpać. Dlatego zalecamy w słoneczne dni wystawiać orgonit na słonce, aby się doładował. Idealnie jest, gdy zabierzecie orgonit w miejsce, gdzie jest dużo energii POR, najlepiej na łono natury. Im częściej to będziecie robić, tym lepiej, ponieważ unikniecie ryzyka, że orgonit przestanie funkcjonować.

Z mojego własnego doświadczenia, ale również z doświadczeń innych producentów lub użytkowników, wynika, że orgonit to żywa istota i jak każda żywa istota potrzebuje odczuwać miłość. Czasami czujemy jak orgonit prosi nas, by podnieść go, pobawić się z nim. Im więcej miłości dacie swojemu orgonitowi, tym lepiej będzie służyć, tym bardziej wrażliwym może się stać, zwłaszcza na początku do póki nie przyzwyczaicie się do niego, aż poczujecie jak przez wasze ręce przepływa energia, którą można odczuć jako delikatne swędzenie, lub wibrację.

Życzymy Państwu, abyście dostali od swoich orgonitów to, czego oczekujecie.